کتاب آموزشی نرم افزار Comsol Multiphysics

کتاب آموزشی نرم افزار Comsol Multiphysics

Comsol Multiphysics یک نرم افزار جهت محاسبات و شبیه سازی انواع پدیده های فیزیکی و مهندسی توسط روش های عددی و المان محدود (Finite element Method) می باشد. دانلود کتاب آموزشی Multiphysics modeling using COMSOL : a first principles approach